Liplezen

Liplezen

Liplezen doen we in zekere zin allemaal. Wanneer bij een televisieprogramma het geluid niet synchroon loopt met het beeld, dan merken we dat. Ook als we goed kunnen horen, verstaan we iemand beter wanneer we hem of haar aankijken. Maar voor goedhorende mensen is het liplezen een aanvulling die niet noodzakelijk is.

Wanneer u slechter gaat horen of doof wordt, dan verschuift voor u de balans. Hoe minder u kunt horen, des te belangrijker wordt het liplezen. Wanneer u licht slechthorend bent, kunt u het liplezen gebruiken om dat wat u (net) niet hoort, aan te vullen. Als u ernstig slechthorend bent, dan kunt u wat u (net) nog hoort, gebruiken om het liplezen te ondersteunen. Wanneer u doof bent, dan bent u waarschijnlijk volledig aangewezen op het liplezen om uw gesprekspartner te verstaan.

Liplezen is eigenlijk een verouderd woord. De officiële term is 'spraakafzien'. Men noemt het spraakafzien en niet liplezen, omdat het bij het aflezen niet alleen om de lippen gaat, maar om het hele gezicht van de spreker, diens houding, en zelfs de situatie daaromheen. We hebben toch besloten om deze website en de CD-ROM 'Liplezer' te noemen, enerzijds omdat dat woord bij het grote publiek beter bekend is, anderzijds omdat we 'liplezer' eigenlijk een eretitel vinden. Liplezer is een oefenprogramma voor, én een eerbewijs aan alle liplezers: mensen die, hoewel ze doof of ernstig slechthorend zijn, noodgedwongen en met meer of minder succes tóch proberen om de ander te verstaan; die dit doen door heel goed te kijken naar de bewegingen van de mond, het hoofd en het lichaam van de spreker.