De sprekers

Op de CD-ROM ziet u filmpjes van 5 verschillende sprekers:

Aaltje; tolk Gebarentaal. 
Veel ervaring met dove en slechthorende mensen.
Een licht Gronings accent.
Maria; tolk Gebarentaal.
Veel ervaring met dove en slechthorende mensen.
Een licht Gronings accent.
  Marja: tolk Gebarentaal.
Veel ervaring met dove en slechthorende mensen. 
Wendy; grafisch beroep, 
Geen ervaring met dove of slechthorende mensen; 
Een licht Goois accent.
Barbara; grafisch beroep. 
Geen ervaring met dove of slechthorende mensen; een licht Amsterdams accent.

De eerste drie sprekers, Aaltje, Maria en Marja zijn gekozen omdat zij een duidelijk mondbeeld hebben en rustig spreken. Met hen kunt u de verschillende strategieën onder optimale omstandigheden oefenen: één voor één, met een duidelijk sprekende ‘gespreks-partner’ die de zinnen net zo vaak herhaalt als u nodig vindt en die u onmiddellijk op een neutrale manier laat weten of u het goed of fout verstaan heeft.

De sprekers in de laatste twee thema’s, Wendy en Barbara, zijn juist gekozen omdat zij géén ervaren lipsprekers zijn. Nu kunt u het geleerde in praktijk brengen met sprekers zoals u die in het dagelijks leven zult tegenkomen. Ook zij zijn sprekers met een duidelijk mondbeeld, maar u zult merken dat zij veel sneller spreken dan de ervaren lipsprekers.