Over en weer

U kunt de Liplezer CD-ROM ook gebruiken om zelf nieuwe oefeningen aan te maken. Met een webcam of een digitale videocamera maakt u opnames van uzelf en van sprekers uit uw eigen omgeving. Deze opnames gebruikt u vervolgens om achter de computer te oefenen met materiaal dat belangrijk is voor uw dagelijkse situatie: namen, woorden, uitdrukkingen en zinnen die de mensen om u heen gebruiken, thuis, op het werk, in uw vriendenkring. U kunt zelfs oefenmateriaal aanmaken in een dialect of in een andere taal dan het Nederlands.

Oefen vooral ook met uw eigen mondbeeld. De eerste keren is dat misschien even schrikken – de meesten van ons zijn niet gewend om heel aandachtig naar de eigen sprekende mond te kijken. Maar wanneer u oefent met opnames van uw eigen mond, gaat u waarschijnlijk vanzelf meepraten met het beeld en oefent u automatisch een belangrijke strategie van het liplezen, het ‘echoën’ (zie de vorige pagina). Kijk bovendien eerlijk naar de opnames van uzelf: bent u makkelijk of juist moeilijk te liplezen? Geeft u een goedhorende gesprekspartner het goede voorbeeld of juist niet? Kan een dove of slechthorende gesprekspartner u goed aflezen, of niet? Gebruik de webcam of de videocamera om te experimenteren met uw mondbeeld, uw expressie, uw spreektempo.

Goedhorende gesprekspartners hebben vaak weinig begrip voor de liplezer. Laat daarom ook uw goed-horende gesprekspartners oefenen met Liplezer en vooral ook: met het aflezen van hun eigen mondbeeld.

Maak met Doe het Zelf oefeningen aan met video-opnames van uw gesprekspartner(s). Laat ze dan in Over en Weer met de eigen opnames oefenen - uiteraard zonder geluid! - zodat ze even naar zichzelf kunnen kijken met de ogen van een liplezer.

Zo kunt u de webcam of videocamera gebruiken om samen met uw gesprekspartners proefondervindelijk te onderzoeken hoe zij (en u!) goede ‘lipsprekers’ kunnen worden.