Lipspreken?

Liplezen is een kwestie van samenwerken: de liplezer spant zich in om de spreker te begrijpen, de spreker spant zich in om zó te spreken dat de liplezer het goed kan aflezen. In Engeland noemt men dat ‘lipspeaking’; er zijn daar zelfs professionele ‘lipspeakers’ die hun diensten aanbieden als tolk. In Nederland hebben wij daar nog geen woord voor, maar naar analogie van het Engels hebben we het ‘lipspreken’ genoemd.

De meeste mensen weten van zichzelf niet of hun mondbeeld duidelijk is, en of ze al dan niet makkelijk af te lezen zijn voor een liplezer. De meeste sprekers weten ook niet wat ze kunnen doen om een betere ‘lipspreker’ te worden. Heeft u regelmatig contact met slechthorende of dove mensen? Gebruik de Liplezer CD-ROM dan om het ‘lipspreken’ te oefenen. Neem uzelf op met een webcam of digitale videocamera, maak oefeningen aan met losse woorden, zinnen, en langere fragmenten. Varieer uw spreekstijl: snel en slordig, rustig en duidelijk, overdreven woord-voor- woord. Wacht dan een paar dagen en test of u uw eigen opnames kunt aflezen – uiteraard zonder geluid! Misschien valt het mee, misschien valt het tegen.