VU+

http://www.vumaasland.nl/zorgcentra

VU+ staat voor een aantal activiteiten van Pragma, waarmee we proberen Volksuniversiteiten in Nederland beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. We zijn daarmee gestart in het kader van het Europese Mo.bi.le project.

We hebben toen vooral geïnventariseerd: hoe toegankelijk zijn de Volksuniversiteiten? Wat zijn de letterlijke en figuurlijke drempels? En: wat kunnen we daaraan doen?

In latere EU projecten hebben we materialen ontwikkeld die Volksuniversiteiten kunnen gebruiken om cursussen aan te bieden aan volwassenen met een verstandelijke beperking: Samen Beslissen, en English without Frontiers.

Waarom?

Geen enkele Volksuniversiteit wil discrimineren. Mensen met een beperking kunnen - in principe - aan alle cursussen deelnemen. In principe zijn Volksuniversiteiten ook bereid om speciale cursussen aan te bieden,voor een bepaalde doelgroep, en hier en daar gebeurt dat ook al. In de praktijk struikelen de meeste goede bedoelingen echter over de praktische bezwaren: gebouwen en lokalen die niet of slecht toegankelijk zijn voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Docenten die geen ervaring hebben met blinde of dove cursisten, of met cursisten met een verstandelijke beperking. En daarbij komt dan dat de Volksuniversiteiten de financiële mogelijkheden niet hebben om droom om te zetten in daad.

Hoe dan?

Er is een simpele oplossing: als cursisten niet naar de cursuslocatie kunnen komen, dan kan de VU cursussen aanbieden op locaties die wél toegankelijk zijn.

In 2008 hebben we contact gezocht met de Volksuniversiteit in Heerlen: kunnen jullie cursussen aanbieden in instellingen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking? Bijvoorbeeld in activeitencentra, in revalidatiecentra, enz.

Ook nu was het antwoord: in principe willen we dat. Maar we hebben er het geld en de mensen niet voor.

VU Maasland

Daarna zijn we naar VU Maasland gegaan, met dezelfde vraag. In overleg hebben we de doelgroep ingeperkt: ouderen die in een verzorgings- of verpleegtehuis wonen.

Er is subsidie aangevraagd voor een pilotproject. Het RC Maagdenhuis en de stichting Brentano werden bereid gevonden het project te financieren.

In september 2009 is VU Maasland cursussen gaan aanbieden in De Lenculenhof, een verzorgingstehuis in Maastricht. Korte cursussen van 4-6 lessen, over onderwerpen die gekozen zijn in overleg met de activiteitenbegeleiders: Luisteren naar muziek, een cursus over Maastricht, aquarelleren.

De Lenculenhof zorgde voor de inschrijvingen, de begeleiding van de bewoners, de cursusruimte, en koffie met vlaai. VU Maasland leverde de docenten en evt. cursusmaterialen.

Het pilotproject was een groot succes: alle cursussen hadden 15 of meer deelnemers. Deelnemers die om wat voor reden dan ook niet mobiel zijn, en niet in staat zijn om 'buitenshuis' een cursus te volgen.

Het resultaat: VU Maasland blijft ook na het pilot-project cursussen aanbieden in De Lenculenhof en gaat de cursussen aan andere verzorgingstehuizen in de regio aanbieden.

Naar de website van VU Maasland: http://www.vumaasland.nl

Wordt vervolgd ....

Stap 1 is gezet, maar we zijn er nog lang niet. We gaan verder. Enerzijds gaan we veel bekendheid geven aan het succesvolle pilotproject van VU Maasland, zodat meer volksuniversiteiten op meer plaatsen in Nederland cursussen gaan aanbieden aan bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen.

Anderzijds gaan we nieuwe pilotprojecten opzetten waarbij Volksuniversiteiten cursussen aanbieden aan andere groepen 'speciale' cursisten: volwassenen met een verstandelijke beperking, volwassenen met andere beperkingen. Oftewel: wordt vervolgd ...