Debatteren in gebarentaal

Pragma heeft in 2002 het initiatief genomen om te onderzoeken of het mogelijk is om een vergelijkbaar kampioenschap voor dove scholieren op te zetten – waarbij de jongeren debatteren in de Nederlandse Gebarentaal.

Het doel: dove jongeren leren langs deze speelse en spannende weg beter communiceren: met andere gebarentaal gebruikers maar ook met horende mensen. Ze leren abstraheren, argumenteren, een betoog opbouwen, maar ook: kritisch reflecteren op de argumenten van een ander.

In mei 2003 heeft het NDI op verzoek van Pragma een debattraining verzorgd op het doveninstituut Guyot,. De training was een groot succes: leerlingen waren enthousiast, docenten zagen de meerwaarde om jongeren op deze manier voor te bereiden op participatie in de horende samenleving.