MultiReader

http://www.multireader.eu

IST, 2000-2003

In 1998 namen Pragma en Helen Petrie, toen van de University of Hertfordshire in Engeland, samen het initiatief tot het MultiReader project. Dit 3-jarige Europese project ging op 1 januari 2001 van start en duurde tot eind 2004. Het werd gesubsidieerd in het kader van het IST Programma van de Europese Unie (Project IST-2000-27513).

Het doel van het MultiReader project was om de toegankelijkheid van electronische en multimedia boeken te verbeteren voor alle lezers, inclusief lezers met een leeshandicap.

In het MultiReader project was Pragma uiteindelijk een 'subcontractor' van City University in Londen, met als speciale taak de toegankelijkheid van electronische boeken voor dove en slechthorende lezers, en voor lezers met afasie.

MultiReader partners