English without Frontiers

https://www.englishwithoutfrontiers.eu

Lingua, 2004-2006

Samen met partners van het EU Mo.bi.le project heeft Pragma in 2004 een aanvraag ingediend bij het Socrates Lingua Programma. Het doel van het nieuwe project: een cursus Engels ontwikkelen en testen, die speciaal bedoeld is voor volwassenen met verstandelijke beperkingen.

De werktitel van het project was "Easy English for adults with learning disabilities". Een collega met goede contacten bij het Lingua bureau in Brussel adviseerde ons om de titel aan te passen. Het Lingua programma is vooral bedoeld voor 'kleinere' talen, en juist niet voor het Engels. Hij voorspelde dat ons projectvoorstel op basis van de titel direct doorverwezen zou worden naar de stapel 'onverkiesbaar'. Hij adviseerde ons om diezelfde reden om in het project materialen te ontwikkelen voor meerdere EU talen, niet alleen voor het Engels.

Het eerste advies hebben we opgevolgd: we hebben de titel aangepast. Het tweede advies hebben we naast ons neer gelegd. Het ontwikkelen van een speciale methodologie plus alle benodigde lesmaterialen, voor één taal (Engels) voor volwassenen met een verstandelijke handicap in 5 verschillende landen, leek ons al een hele uitdaging. Onze krachten versnipperen door te proberen om lesgangen te ontwikkelen voor meerdere vreemde talen, leek ons niet verstandig.

Gelukkig was het Lingua Bureau het met ons eens; in ieder geval: het projectvoorstel is positief beoordeeld en kreeg subsidie. Het 2jarige project is op 1 oktober 2005 van start gegaan en inmiddels afgerond.

Het eindproduct is een handboek voor leerkrachten en een DVD met videoclips van Engelse sprekers. De naam waaronder het materiaal op de markt gebracht wordt is "English without Frontiers".

box

Op 6-7 mei 2009 heeft het project de eerste prijs gewonnen op de Conferentie "Innovation and Creativity in the Lifelong Learning Programme" in Praag.

def-flag-logoeac-llp_nl (1)

Partners in het project waren:

De sprekers op de DVD zijn spelers en trainers van de Inc. Theater groep in Londen, een toneelgezelschap van en voor mensen met een verstandelijke beperking (http://sparetyre.org/about/our-companies/inc-theatre-ensemble/)