Together!

Grundtvig, 2005-2008

Together! / Samen Beslissen

Het doel van dit Grundtvig 1 (Socrates) project was om een lespakket te ontwikkelen, met behulp waarvan volwassenen met een verstandelijke handicap leren hoe zij betrokken kunnen zijn in besluitvorming op verschillende terreinen:

  • hoe neem je beslissingen voor jezelf (micro-niveau)
  • hoe neem je beslissingen in een groep (meso-niveau)
  • hoe worden beslissingen genomen in jouw organisatie, stad, of land. Ben je betrokken bij deze beslissingen, heb je invloed op deze beslissingen, KUN je invloed uitoefenen op deze beslissingen, en zo ja: HOE doe je dat dan?

In de leergang leren de cursisten hoe ze realistische en herkenbare problemen kunnen oplossen. Ze oefenen met strategieen, leren vaardigheden aan, en krijgen hulpmiddelen en materialen aangereikt die zij nodig hebben om alledaagse problemen uit hun eigen leven op te lossen. Internet zal hierbij een belangrijke rol spelen, enerzijds om informatie te verzamelen, anderzijds als platform waar je je als actieve burger(-s) kunt presenteren.

Het lespakket is ontwikkeld in nauw overleg met de doelgroep: volwassenen met een verstandelijke handicap, maar ook met hun familieleden, begeleiders, en docenten.

De leergang bestaat uit 3 modules met lessuggesties, materialen, een website, en een handboek voor docenten. De leergang is door de partners gezamenlijk ontwikkeld, maar is per land aangepast worden aan de situatie van de deelnemende landen, en aangevuld worden met materialen die per land beschikbaar waren.

 

def-flag-logoeac-llp_nl (2)

Tijdpad

Het project is op 1 oktober 2005 van start gegaan en eind september 2008 afgerond.

Wie

Het Together! project werd gecoördineerd door Pragma.

De andere partners in het project waren: