Mo.bi.le

Grundtvig, 2001-2004

Mo.bi.le is de afkorting van: "Modelle der Bildung und des Lernens für Menschen mit Behinderung". Het was een Europees project dat gefinancierd wordt onder het Socrates programma, Grundtvig 1.

Het Mo.bi.le project is op 1 oktober 2001 van start gegaan en op 1 oktober 2004 afgerond.

Het doel van het project was om de mogelijkheden tot 'Levenslang leren' te verbeteren voor mensen met een handicap of beperking.

Concrete produkten die het project heeft opgeleverd, zijn:

  • Een internationale brochure om onderwijs- en gehandicaptenorganisaties te wijzen op het belang en de mogelijkheden van levenslang leren, ook voor mensen met een handicap of beperking.
  • Een overzicht van de mogelijkheden tot levenslang leren voor mensen met een handicap of beperking in de deelnemende landen.
  • Een curriculum om 'reguliere' leerkrachten te leren hoe zij les kunnen geven aan mensen met verstandelijke beperkingen.
  • Een cursus (handboek + materialen) om volwassenen met verstandelijke beperkingen te leren omgaan met geld.

In Nederland heeft het Mobile project zich tevens gericht op de toegankelijkheid van de Nederlandse Volksuniversiteiten voor volwassenen met een handicap of beperking.

 mobile

Partners in het project waren: