SignOn!

http://www.signon.eu

Lingua, 2004-2007

Eind 2003 heeft Pragma het initiatief genomen tot het SignOn! project. In het najaar is een vooraanvraag ingediend bij het Europese Lingua-programma. In februari werd bekend dat het Sign On! project geselecteerd was voor de volgende ronde en dat we een volledige subsidie-aanvraag mochten indienen.

In augustus 2004 hebben we vervolgens vernomen dat het project ook in de tweede ronde succesvol was: het project zal gesubsidieerd worden door de EU, in het kader van het Lingua subsidieprogramma. Het3-jarig project is op 1 oktober 2004 van start gaan

Het doel van het Sign On! project was om lesmateriaal te ontwikkelen voor dove mensen die een gebarentaal als eerste taal gebruiken. Met tweetalige lesmateriaal (gebarentaal gecombineerd met geschreven taal) wilden we dove mensen in staat stellen om Engels te leren, en dan met name geschreven Engels zoals dit gebruikt wordt bij internationale contacten op internet en via e-mail.

Het resultaat is de SignOn! website: www.signon.eu.

Het bijzondere van deze website is, dat Engelse teksten gekoppeld zijn aan een vertaling in gebarentaal. Je leest een Engelse zin, en als je erop klikt zie je de vertaling van die zin in de Nederlandse Gebarentaal. Of: je ziet een woord, of een grammaticale constructie; je klikt erop, en je ziet de vertaling of uitleg, in de Nederlandse Gebarentaal.

Verder is er een woordenboek, met Engelse woorden en filmpjes van NGT gebaren, en zijn er interactieve oefeningen.

Omdat de website ontwikkeld is met partners uit verschillende EU-landen, kun je de Engelse teksten niet alleen laten vertalen in NGT, maar ook in de gebarentalen van Engeland, Oostenrijk, Spanje, Noorwegen, Finland en IJsland, en in International Sign. Daardoor kun je de website gebruiken om Engels te  leren, maar ook om kennis te maken met verschillende gebarentalen. 

Het materiaal is in nauw overleg met dove deskundigen ontwikkeld.

 

Op YouTube kun je een filmpje bekijken over SignOn!, in International Sign. 

Partners

  • Centre for Sign language and Deaf Communication of Klagenfurt University, Oostenrijk (coördinator), www.uni-klu.ac.at
  • Møller Resource Centre, Noorwegen,http://www.statped.no/moller
  • Pragma – Equal Access, Nederland, http://www.pragmaprojecten.nl
  • The Finnish Association of the Deaf, Education and Development Center, Finland, http://www.kl-deaf.fi
  • The Communication Centre for The Deaf and Hard of Hearing, IJsland, http://www.shh.is
  • Department of Education and Social Science, University of Central Lancashire, Engeland,http://www.uclan.ac.uk
  • Departamento de Psicologia Evolutiva y de la Educación, Universidad de Barcelona, Spanje,http:// www.ub.es

In Nederland heeft Pragma voor dit project samengewerkt met Tom Uittenbogert van 1-2-Communicate.