SignTeach

https://www.signteach.eu

Project Number: KA2 2014-1-NL01-KA200-001279

SignTeach is een Europees samenwerkingsproject dat op 1 oktober 2014 van start gaat. De einddatum is 31 september 2017.

In het project werken 11 partners uit 8 Europese landen samen.

Het doel: een 'Open Educational Resource' (OER) te ontwikkelen voor gebarentaal-docenten. Een OER is een website met 'educatieve' informatie die vrij toegankelijk is. We willen zoveel mogelijk ervaringen, tips, voorbeelden enz. verzamelen die gebarentaal-docenten kunnen gebruiken bij hun werk. Informatie over gebarentaal, metalinguistiek, maar ook over didactiek, het gebruik van internet, financien, reclame, enz. 

We doen dat door:

  • de deskundigheid die binnen het consortium aanwezig is, concreet en toegankelijk te maken; 
  • door docenten en cursisten in verschillende EU landen te interviewen;
  • door samen te werken met deskundigen op dit terrein;
  • door te zoeken op internet; 
  • door online vragenlijsten, enz. 

Het doel is niet om de 'beste' methode te ontwikkelen of om een bepaalde methode voor te schrijven. We verzamelen informatie en maken deze toegankelijk. Iedereen (docenten gebarentaal, maar bijvoorbeeld ook hun opleiders) mag zelf kiezen wat hij/zij wil gebruiken, en hoe. 

Informatie op de website wordt zoveel mogelijk gepresenteerd in 'International Sign' (internationale gebaren) en in het Engels. 

Meer informatie over het project vind je op de website: www.signteach.eu .

De Nederlandse partners in het SignTeach consortium zijn:

  • Liesbeth Pyfers, Pragma (www.pragmaprojecten.nl)
  • Joni Oyserman, Signhands (www.signhands.nl