Afasie.net

https://www.afasie.net

Afasie.net is een website met informatie en oefeningen voor personen met een verworven taalstoornis: afasie.

Op de website onder meer verschillende on-line oefeningen voor taal en geheugen. Enkele daarvan maken gebruik van video. Alle oefeningen kunnen ook uitgevoerd worden (offline of online) op een iPad of andere Tablet computer.

Gebruik van de oefeningen is gratis.

screenprint Multiple Choice oefening

Screenprint van een oefening met video

www.afasie.net is officieel geopend op 1 januari 2014. In de loop van 2014 wordt het aantal interactieve oefeningen verder uitgebreid.

Gezocht wordt naar Nederlandse of Europese mogelijkheden om het effect  van de interactieve oefeningen te onderzoeken - algemeen op de motivatie, en specifiek op de taal- en communicatievaardigheden van gebruikers.