SignTeach Online

https://www.signteach.eu

Project Number: 2020-1-UK01-KA226-VET-094469

June 2021 - May 2023

Pragma is de coordinator van het SignTeach Online project. Dit is een Europees project, gesubsidieerd door het Erasmus+ programma. Het consortium bestaat uit organisaties uit 7 EU landen. 

SignTeach Online is een project voor en door docenten gebarentaal. Door de Covid-19 beperkingen, moesten docenten gebarentaal van de ene dag op de andere overschakelen naar online les geven. Hoe deden ze dat? Wat waren de uitdagingen> Wat werkte, en wat niet? Dat zijn de vragen die we samen willen beantwoorden.

We doen dat door 'Good Examples'(goede voorbeelden), interviews, podcasts and meer te publiceren op de website van het project. Meer informatie vind je op: www.signteachonline.eu 

Meer info over de partners van het prject vind je op: https://www.signteach.eu/online/index.php/st-online/sto-consortium