UCO

Het UCO is uitverkocht en wordt niet meer bijgemaakt omdat het materiaal verouderd is.

Omdat er toch nog vraag is naar het UCO kun je de handleiding en het scoreformulier hieronder gratis downloaden. 

Utrechts Communicatie Onderzoek (UCO)

Het Utrechts Communicatie Onderzoek is een observatie-instrument met behulp waarvan de therapeut in weinig tijd (30-45 minuten) een algemene indruk kan krijgen van de communicatieve vaardigheden van iemand met afasie.

In het UCO worden de receptie en productie onderzocht van zowel verbale (gesproken en geschreven woorden en zinnen) als nonverbale uitingen (Plaatjes, wijzen, grootte aangeven, gebaar maken).

Op basis van de gegevens die het onderzoek oplevert, kan de therapeut een gericht communicatie-advies schrijven voor de omgeving, met concrete adviezen over de manier waarop de communicatie met de afasie-gehandicapte aangepast kan worden. Richtlijnen voor het schrijven van deze adviezen zijn opgenomen in de handleiding van het onderzoek, evenals twee voorbeeld-adviezen.

Het onderzoek bestaat uit een handleiding (42 pagina's), testmateriaal (54 plaatjes en 21 woordkaartjes), en 25 scoreformulieren, verzameld in een ringband (A4-formaat).

Het UCO is samengesteld door L. Pijfers, L.A. de Vries, en H. Messing-Peterson. De eerste druk (1985) werd uitgegeven door de Stichting Afasie Utrecht, en de Stichting Afasie Nederland, met subsidie van het Nationaal Revalidatie Fonds. In 1990 is een (ongewijzigde) herdruk verschenen bij Pragma.

Nieuw

In plaats van 25 ex. van het scoreformulier, ontvangt u 1 ex. van het scoreformulier en een CD-ROM met het scoreformulier als Word-bestand en als .pdf bestand. U kunt het Word-bestand gebruiken om het scoreformulier op de computer in te vullen en te printen; het .pdf bestand kunt u op A4-papier printen en invullen met pen of potlood.‚Äč