Deaf Pro Active

Matra, 2000-2003

Deaf Pro Active was een project van Dovenschap in samenwerking met organisaties voor of van Doven in St. Petersburg en in Moskou. Dit project werd financieel ondersteund door het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden en Oost Europa (Matra) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (kort: Matra Programma, Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Het project is op 1 Mei 2000 van start gegaan en had een looptijd van 3 jaar.

Dove mensen hebben wereldwijd maar zeer beperkt toegang tot informatie. Zonder informatie kan iemand niet participeren in, of bijdragen aan de samenleving. In de afgelopen jaren hebben ontwikkelingen op het terrein van de informatie en communicatie technologie (ICT) dove mensen de mogelijkheid geboden om informatie vast te leggen en te verspreiden in gebarentaal - de enig volledig toegankelijke taal voor mensen die doof geboren zijn.

Het doel van het Deaf Pro Active project was om de Dovenorganisaties in St. Petersburg en Moskou met behulp van ICT in staat te stellen om:

  1. de toegankelijkheid van communicatie en informatie te verbeteren voor dove mensen die als voorkeurstaal een gebarentaal gebruiken,
  2. hun identiteit, hun behoeften en hun doelstellingen als dove mensen duidelijk naar voren te brengen,
  3. hun recht te verdedigen op gelijkwaardige participatie in de samenleving, en,
  4. deel te nemen aan het democratisch proces in hun land. 

 

Pavlovsk groep

 

Johan Wesemann met dove jongeren in Moskou