Liplezer

http://www.liplezer.com

Liplezer is een CD-ROM waarmee dove en slechthorende mensen het liplezen of spraakafzien kunnen oefenen.

Op de CD-ROM staan meer dan 600 video-filmpjes, verdeeld over 10 mapjes. Per mapje staat een andere strategie centraal die ervaren liplezers bij het spraakafzien gebruiken.