Communiceren met gebaren

Communiceren met gebaren

Communiceren met Gebaren behandelt achtereenvolgens de Totale Communicatie en de rol van gebaren daarin en informatie over gebarentalen en gebarenstystemen. Ten slotte worden alle gebaren op duidelijke foto's afgebeeld.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die tot een gesprek wil komen met mensen met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve handicap en daarbij meer wil inzetten dan alleen de gesproken taal. Naast het gebruik in professionele kring en het onderwijs is Communiceren met Gebaren ook van waarde voor familie en kennissen van mensen met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve handicap.

De uitgave is in twee - inhoudelijk identieke - varianten verkrijgbaar. De losbladige variant is vooral bedoeld voor het gebruik in instellingen en logopediepraktijken. Het boek is bedoeld voor particulier gebruik. Deze uitgave kwam tot stand op initiatief van de Koninklijke Effatha Guyot Groep, locatie Weerklank.

Specifications

  • Reed business, 2004
  • Ringband, 350 pag.
  • Prijs: 80,75
UA-1875305-11