Deaf Education in Europe - The Early Years

Deaf Education in Europe - The Early Years

Het boek geeft een compleet overzicht van de opkomst van onderwijsinstituten voor dove leerlingen in achtendertig verschillende Europese landen en regio´s. Engelstalig!

Henk Betten deed uitgebreid onderzoek naar het ontstaan van onderwijsinstituten in Europa. Niet alleen met informatie uit de bibliotheek van Kentalis, maar ook door experts uit allerlei landen te spreken over de vroege geschiedenis van het dovenonderwijs in hun eigen land.

Het resultaat is een uitgebreide publicatie waarin per land de eerste pioniers op het gebied van dovenonderwijs en de eerste onderwijsinstellingen worden beschreven. Ook zijn er bijna tachtig illustraties van de onderwijsgebouwen, de stichters, de docenten en het eigen handalfabet per land.

 

Ook verkrijgbaar als e-book!

Specifications

  • Henk Betten, e.a.
  • M de Wit, 2013
  • 100 pag.
  • Prijs: 16,04
UA-1875305-11