Doof? Geen tijd te verliezen!

Doof? Geen tijd te verliezen!

Turkse ouders van een doof kind vertellen in de film openhartig over hun ervaringen met hun kind. Een Turkse arts vertelt dat een doof kind gebaat is bij een zo snel mogelijke behandeling.

Uit onderzoek van de NSDSK blijkt dat dove kinderen van Turkse ouders relatief laat een CI krijgen. Ouders geven aan achteraf spijt te hebben dat ze niet sneller tot een CI hebben besloten. Zij zien dat kinderen die op jongere leeftijd een CI hebben gekregen, zich beter ontwikkelen in vergelijking tot hun kind.

Daarom heeft de NSDSK een voorlichtingsfilm gemaakt waarin Turkse ouders van een doof kind openhartig vertellen over hun ervaringen, hoe zij het beslissingsproces doorlopen hebben en wat hun gevoel hier achteraf over is. Een Turkse arts vertelt dat een doof kind gebaat is bij een zo snel mogelijke behandeling.

De film is vooral ter ondersteuning van het werk van gezinsbegeleiders, medewerkers van audiologische centra, KNO-artsen en anderen die met deze problematiek te maken hebben.

Specifications

  • NSDSK
  • NSDSK
  • DVD
  • Prijs: 15,-
UA-1875305-11