Doof, nou en!

Doof, nou en!

Doof, nou en! is een documentaire over drie dove kinderen, Jascha, Marie en Bjorn, die het reguliere voortgezet onderwijs volgen. Hoe is het voor doven en horende kinderen om samen naar school te gaan? Is integratie mogelijk en wenselijk?

Het tweezijdig verhaal dat de documentaire vertelt, werpt impliciet een aantal vragen op:

  • Wat betekent het voor een doof kind om in het reguliere onderwijs te integreren? 
  • Hoe is het voor horende kinderen om met dove leeftijdgenoten om te gaan? 
  • Is integratie wel mogelijk en wenselijk? 

Het is aan de kijker daarover na te denken.

Specifications

  • Ange Wieberdink
  • ZieZo, 2004
  • DVD, 50 min.
UA-1875305-11