Pragma (Nederlands)

Pragma is een klein, onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van toegankelijkheid van informatie voor mensen met een handicap of beperking.

Projecten worden door onszelf opgestart en/of in samenwerking met, of op verzoek van anderen uitgevoerd. Projecten worden in de meeste gevallen door externe subsidie-gevers gefinancierd; bij internationale projecten gaat het meestal om subsidie door de EU.

Hierboven ziet u de logo's of foto's van lopende en recent afgesloten projecten van Pragma.

Klik op een logo of afbeelding voor een korte beschrijving van het betreffende project, met in de meeste gevallen: een link naar de website van het project.